Kwaliteitsbeleid

BIG en kwaliteitsregister KNGF

Alle fysiotherapeuten zijn BIG-geregistreerd en opgenomen in het kwaliteitsregister van het KNGF. De medewerkers met officiële verbijzonderingen (manuele therapie, bekkenfysiotherapie en oedeemtherapie) zijn ingeschreven in de kwaliteitsregisters voor deze verbijzonderingen.

HKZ-keurmerk

Fysiotherapie Donker, Waal en Hilbers is gecertificeerd volgens de normen van de HKZ, een ISO9001 norm vertaald naar de gezondheidszorg. Hierbij wordt de praktijk ondersteund door de organisatie InPraktijk. De praktijk wordt jaarlijks geauditeerd.

Als u hierop klikt komt u bij ons HKZ-certificaat

Kwaliteit in Beweging (KiB)

De praktijk doet mee aan de kwaliteitsindicatoren volgens de normen van de Kwaliteit in Beweging, de KiB. Dit is een gezamenlijk kwaliteitsproject van de broepsvereniging KNGF, het ministerie van VWS en de zorgverzekeraars.

Fysio Prestatie Monitor (FPM)

De Fysio Prestatie Monitor is een meetinstrument dat op geautomatiseerde basis de ervaring van cliënten van fysiotherapiepraktijken meet door middel van CQ-index. De resultaten van de ingevulde enquêtes zijn continu online in te zien. Met de FPM kunnen de resultaten per therapeut vergeleken worden met het praktijkgemiddelde (interne benchmark) en de resultaten van de praktijk vergeleken met branchegemiddelden (externe benchmark).

Hier vindt u ons Qualiview-certificaat van afgelopen jaar.

Kwaliteitsmedewerker

De praktijk beschikt over kwaliteitsmedewerker Yvonne Donker die zorg draagt voor de implementatie en uitvoering van het kwaliteitsbeleid.